Политика за поверителност (GDPR)

Преамбюл

Тези Политики определят задълженията на „ПроВижън Медиа Груп“ ООД, ЕИК 123644749, със седалище и адрес на управление от гр. София, жк. Бъкстон, бл. 20, вх. В, ап.45, („АДМИНИСТРАТОР“) по отношение на защитата на личните данни и правата на потребителите и клиентите на сайта https://krasivi.bg (в този контекст, „субектите на данни“) по отношение на техните лични данни  съгласно Регламент 2016/679 за общия регламент зазащита на данните (GDPR).

Информация за нас

 • Наименование: „ПроВижън Медиа Груп“ ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 123644749
 • Адрес на управление: гр. София, жк. Бъкстон, бл. 20, вх. В, ап.45
 • Адрес за кореспонденция: гр. София,. Бул. Тотлебен 31, ет.6, ап.21
 • E-mail: hello @krasivi.bg

Настоящите политики определят задълженията на АДМИНИСТРАТОРА по отношение на събирането, обработката, прехвърлянето, съхранението и заличаването на лични данни, отнасящи се до субектите на данни. Дружеството се ангажира не само с буквата на закона, но и с духа на закона и поставя голямо значение за правилното, законосъобразно и справедливо третиране на всички лични данни, като се зачитат законните права, неприкосновеността на личния живот и доверието на всички лицата, които са потребители/клиенти на сайта https://krasivi.bg

Настоящата политика за поверителност влиза в сила на 28.10.2022г.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика има за цел да гарантира спазването на GDPR. АДМИНИСТРАТОРА определя следните принципи, при обработването на лични данни на потребителите/клиентите предоставили своите лични данни на сайта https://krasivi.bg :

 1. Принцип на прозрачност и информираност – АДМИНИСТРАТОРА събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
 2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на предоставяне на услуги от https://krasivi.bg ), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка АДМИНИСТРАТОРА да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).
 3. Принцип на ограничено събиране – АДМИНИСТРАТОРА събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими, за да може да предостави закупените от https://krasivi.bg услуги. Обработваме вашите данни с цел да изпълним (и/или да сключим договор, според Закона за сключване на договори от разстояние) за предоставяне на закупената от потребителя/клиента услуга/и.
 4. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени и обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

„ПроВижън Медиа Груп“ ООД най-любезно Ви моли много внимателно да се запознаете с настоящите политики за поверителност на https://krasivi.bg . Всеки, който не желае личните му данни да бъдат обработвани от https://krasivi.bg и  съответно АДМИНИСТРАТОРА („ПроВижън Медиа Груп“ ООД) има правото да не ги предоставя. За нас е важно изрично получено съгласие от Вас като клиент

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, които „ПроВижън Медиа Груп” ООД събира за Вас

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер – незадължителен;
 • Електронна поща ;
 • Данни при коментиране и/или актуализиране на различни форми, поместени на нашият уеб адрес, съдържащ https://krasivi.bg, включително при създаване на първоначална регистрация, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари или за получаване на дадена услуга/услуги от сайта или за абонамент за е-мейл бюлетин;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адрес: https://krasivi.bg- IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
 • Личните данни, които могат да бъдат обработени от АДМИНИСТРАТОРА, включват и всякакъв вид кореспонденция/съобщения като писма, имейли, съобщения от електронен чат, съобщения чрез социалните мрежи, молби, жалби, както и друга лична информация.
 • Информация получена от социалните мрежи, като доброволно сте я предоставили, за да се свържете със съответните приложения на системата на АДМИНИСТРАТОРА – https://krasivi.bg в социалните мрежи.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва лични данни за следните цели:

 • За предоставяне на услугите, поискани/заявени и/или платени от Вас на https://krasivi.bg;
 • За създаване на Вас профил като посетител на https://krasivi.bg;
 • За създаване на Вас профил като ползвател на услуги предоставяни на https://krasivi.bg на наши клиенти;
 • За връзка с Вас във връзка със Вашите направени заявки и/или запитвания за услугите предоставяне на сайта https://krasivi.bg;
 • За връзка с Вас, когато сте се свързали с нас по повод на друг/и въпроси свързани със системата
 • За целите на законния (легитимния) интерес на „ПроВижън Медиа Груп“ ООД;
 • За целите на Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • За да Ви информираме, по различни комуникационни канали, за актуализации/промени и новини от сайта https://krasivi.bg (включително анкети, известия в браузъра, съобщения в профила Ви и имейли), които смятаме, че ще ви интересуват.

Вашите права, свързани с обработването на лични данни
 

 • Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от АДМИНИСТРАТОРА;
 • Право да изискате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;
 • Право да възразите срещу обработване поради причини, свързани с Ваши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 • Право да можете по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА 

Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до АДМИНИСТРАТОРА на имейл: hello @ krasivi.bg

БИСКВИТКИ cookies

Този сайт използва бисквитки (cookies). Бисквитките са необходими за правилното функциониране на сайта, също и за правилното таргетиране на потребителите на сайта във връзка с онлайн рекламни кампании и други маркетинг цели. Не съхраняваме лични данни в използваните бисквитки и не използваме дългосрочни бисквитки с цел да Ви идентифицираме след края на текущата Ви сесия. За да изтриете бисквитката на сесията си, след като сте посетили сайта, е достатъчно да затворите браузъра си.

Бисквитки на трети страни

Този Сайт използва инструменти като Google Analytics и модули на Facebook, които също използват собствени бисквитки. Възможно е тези инструменти да използват друг тип бисквитки различни от нашите. Повече информация, относно условията за ползване и видовете бисквитки можете да намерите в сайтовете на съответните инструменти.

Изключване на бисквитките

Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги забраните от настройките на браузъра си. Имайте предвид, че в случай, че забраните бисквитките, част от опциите и услугите на сайта няма да бъдат активни за ползване.

СЪБЛЮДАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА GDPR В УЕБ СТРАНИЦАТА НА АДМИНИСТРАТОРА

С посещаването на сайта на АДМИНИСТРАТОРА – https://krasivi.bg, следва да се запознаете и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.

АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да променя условията на тази Политика за поверителност и ще публикува всички промени на тази страница.

В случай,че не сте съгласни с описаните условия на Политиката за поверителност или промените в нея, имате право да не използвате и да не достъпвате сайта и / или услугите на АДМИНИСТРАТОРА.

Уебстраницата на АДМИНИСТРАТОРА – https://krasivi.bg може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Съответно тези уебсайтове (трети лица) имат собствени политики за защита на личните данни, с които АДМИНИСТРАТОРЪТ препоръчва на субектите на данни предварително да се запознаят. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове , отговорността е на субекта на данни и той/тя носи риска за това.

За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.

Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от „ПроВижън Медиа Груп“ ООД  и е в сила от месец Октомври 2022 година.